Teams & Samenwerken
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

Op weg naar een nieuw model voor een mondiale samenleving

De weg naar bruto mondiaal geluk! Dit boek is geschreven voor de vele mensen die willen kiezen voor beschaving, de menselijke maat of een gezond moreel kompas, en dat breed gedragen terug willen zien in de maatschappij waar zij deel van uitmaken. Die iets willen betekenen in hun directe omgeving of ver weg. Die iets (mee) in gang willen zetten. Maar meer dan dat …
Op weg naar een nieuw model voor een mondiale samenleving
Wanneer er grote maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, steekt het ‘wij/zij-denken’ in de westerse geschiedenis al snel de kop op. Ook nu zie je dat gebeuren. Wij, de voorzichtigen, tegen de roekelozen die alweer hutje mutje in het park zitten. Wij van deze speciale soort ondernemers tegen zij van de regering. En wij, in Amerika, tegen zij van China. Met dit polariserende denken en oordelen schieten we niets op, het werkt contraproductief. Want als conflict en intolerantie het antwoord is… wat is dan de vraag?
 

Het is hoog tijd om op te staan en ons met de werkelijke vraag bezig te houden.

 

Op weg naar een nieuw model voor een mondiale samenleving


Natuurlijk zochten ook voor de coronacrisis al veel mensen naar een nieuw model, dat de mondiale thema’s van deze tijd niet alleen aanpakt, maar ook recht doet aan en rechtvaardig is voor alles en voor iedereen. Veel mensen verlangen naar een bredere samenhang, een gevoel van heel-zijn, dat zelfvertrouwen geeft en maakt dat je je zinvol voelt. Dit is natuurlijk helemaal niet nieuw, het is een wetmatigheid zo oud als de mensheid. In de Westerse wereld zijn we ver afgedwaald van deze wijsheid, maar een oplossing is niet ver weg.   
 

Ubuntu als volwaardige leiderschapsstijl en organisatiecultuur


Leontine van Hooft, auteur van de boeken De weg naar bruto mondiaal geluk en De kracht van Afrikaans denken is als ondernemer en corporate antropoloog op het Afrikaanse continent met een oude wijsheid in contact gekomen: Ubuntu.
De eeuwenoude Ubuntu filosofie zit verankerd in de nationale culturen van Afrika en is de ruggengraat geworden van een enorm sociaaleconomisch ontwikkelingsmodel waarin verbinding en humaniteit centraal staan. Ubuntu heeft een ware Afrikaanse Renaissance ingeluid op een manier die wereldwijd respect verdient en navolging krijgt. Het leidt tot een voor het Westen nieuwe vorm van democratie en tot een unieke aanpak van het creëren van welzijn en welvaart.
 

Een samenleving van (w)aarde


Afrikanen hebben van nature een heel sterke band met de natuur en de kosmos. Ze ervaren een grote zorgplicht voor de aarde. Daardoor is er van uit hun levensfilosofie ook een directe link naar de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd.
Door Ubuntu worden we ons ervan bewust dat we door slecht voor de aarde te zorgen ook slecht voor onszelf zorgen. Dit geluid zwelt aan. Deze mentaliteitsverandering luidt een nieuwe fase in. Een herkansing. Die verandering hangt samen met duurzaamheid, met het verbinden van de natuur met cultuur, met een zorgvuldig gebruik van middelen, met zorg voor het klimaat. Dat alles vertaalt zich naar de landbouw, de industrie (‘cradle to cradle’), de wereldverhoudingen en de ontwikkeling van een gemeenschap. Door gebruik te maken van deze eeuwenoude kennis en wijsheden krijg je een samenleving waarin zakelijkheid, bezieling en spiritualiteit met elkaar verbonden zijn.

Dit boek is ook een uitnodiging. Een luide roep zelfs, om met de auteur en vele anderen de handschoen op te nemen. Kijk eens goed om je heen … Voel het zinderen! Voorbeelden, signalen te over voor wie ze wil zien. Je hoeft je alleen maar te verheffen en aan te haken.

Let’s create a movement.

Leontine van Hooft is directeur/eigenaar van GreenDreamCompany BV. Het bedrijf werkt vanuit een visie op People, Planet, Profit, Passion & Pleasure aan recreatieve en toeristische gebiedsontwikkelingen in met name Afrikaanse landen. Ze is de auteur van De weg naar Bruto Mondiaal Geluk en De kracht van Afrikaans denken.