Navigatie

Willy Bakers

Willy is psycholoog, executive coach (MEC) Leren van het verleden, bewust leven in het heden, verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame en rechtvaaridige toekomst, samenwerking bevorderen
en krachten bundelen. Daar zet hij zich volledig voor in middels persoonlijke coaching, teamcoaching, intervisiebegeleiding, mediation, inleidingen, workshops, trainingen, publicaties.

Hij werkt vanuit het systemisch-psychodynamische perspectief. Hij is VU gecertificeerd executive coach en teamcoach. Hij werkt als zelfstandig ondernemer vanuit zijn bedrijf Bakers Consult voor een grote
diversiteit aan opdrachtgevers. De thema’s daarbij zijn (Zelfsturende) Teamontwikkeling, Leiderschap, Leren reflecteren, Adviseren, Omgaan met veranderingen.
Willy Bakers