Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke donderdag inspiratie, tips, acties en nieuws.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke donderdag inspiratie, tips, acties en nieuws.

Spelregels Het IDentiteitsspel


ISBN: 9789058714145
Auteur: Joyce Meuzelaar

Doel van het spel
Het IDenteitsspel® is bedoeld om de identiteit van een entiteit vast te stellen. Een entiteit hoeft niet één persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld een organisatie zijn of een bedrijf, een instelling, een vereniging, een club, een netwerk, een hechte groep, enzovoorts.

Door onszelf te identificeren met een entiteit, bijvoorbeeld het bedrijf waar we werken, kunnen we beter keuzes maken en beslissingen nemen vanuit die entiteit.  Maar hoe bepaal je die identiteit nou? Dat wordt in het IDentiteitsspel® makkelijk gemaakt doordat we de entiteit vergelijken met een persoon of individu. Aan de hand van speelkaarten worden uiterlijk, achtergronden, karakter en keuzes van deze persoon of dit individu, oftewel de entiteit benoemd.

Het spel kan gespeeld worden met 2 tot 16 personen.

Hoe speel je het spel?
Er zijn zes typen kaarten:
1. Geslachtskenmerken (man/vrouwsymbolen)
2. Uiterlijke kenmerken (verschillende kleuren ogen)
3. Positieve karaktereigenschappen (lachende gezichtjes)
4. Negatieve karaktereigenschappen (verdrietige gezichtjes)
5. Maatschappelijke factoren (hoedjes, kruisen etc.)
6. Bewustzijnsniveaus (wolkjes)

Als eerste worden met alle deelnemers tegelijk de kaarten met de man/vrouwsymbolen (geslachtskenmerken) en vervolgens de kaarten met de ogen (uiterlijke kenmerken) behandeld. De spelleider neemt een kaart van de stapel man/vrouwsymbolen (geslachtskenmerken), en houdt deze voor aan de hele groep. Gezamenlijk wordt besproken welke kaart van toepassing is - en welke niet - op de entiteit waarvoor het spel gespeeld wordt. De omschrijving van de kaarten die van toepassing zijn wordt op een flip-over genoteerd. Na de kaarten met man/vrouwsymbolen (geslachtskenmerken) zijn de kaarten met ogen (uiterlijke kenmerken) op dezelfde manier aan de beurt.

Vervolgens wordt de groep, al dan niet door te trainer/coach, in kleinere groepjes verdeeld. Er zijn vier setjes kaarten te verdelen (positieve en negatieve karaktereigenschappen, maatschappelijke factoren en bewustzijnsniveaus). Elk groepje krijgt een compleet stapeltje kaarten.

Als alle kaarten behandeld zijn, komen de groepen weer bij elkaar en neemt de trainer/coach of een van de spelers alle gekozen kaarten een voor een door met de totale groep. Alleen de gekozen kaarten worden besproken. Alle spelers hebben nu de gelegenheid om te bekijken of ze het eens zijn met de keuze van de andere groepen. Geprobeerd moet worden compromissen te vermijden. In de praktijk komt de kern van de argumentatie altijd boven tafel als er goed wordt doorgevraagd en op dat moment kan er consensus worden bereikt.

Waarom heb je dit spel ontwikkeld?
Er bestond nog geen handig hulpmiddel om een identiteit te benoemen. Vooral voor organisaties. We hebben het wel altijd over het begrip identiteit maar zonder een hulpmiddel zoals het spel is het erg lastig om daar vorm en inhoud aan te geven.

Door welke werkvorm heb je je laten inspireren?
Ik heb vooral zelf gezocht naar een vorm om handen en voeten te kunnen geven aan mijn filisofie van magnetizing. Zie hiervoor mijn boek  ‘Marketing is waardenloos, authenticiteit is magnetizing’.

Bij wat voor soort klantvragen is 'Het IDentiteitsspel' van toepassing?
Het IDentiteitsspel kan gespeeld worden in alle organisaties, groot en klein. Het spel is gespeeld door zeer uiteenlopende kleine en hele grote organisaties variërend van tuincentra, modebedrijven, producent van kinderwagens, call centers, headhunters, organisatieadviesbureaus, grote en kleine gemeenten etc. Klantvragen zijn bijvoorbeeld:  Hoe kan ik beter communiceren met mijn markt? Hoe kan ik beter magnetizen? Hoe kan ik mijn krachtige positie vasthouden als ik groei? Hoe kan mijn grip op de markt weer terugkrijgen? Hoe krijg ik in mijn organisatie alle neuzen dezelfde kant op? Hoe weet ik of ik de juiste mensen aanneem in mijn bedrijf?

Wat levert het spel op?
Het IDentiteitsspel geeft een enorm inzicht in wie je organisatie is. Als je weet wie je bent, kun je beter keuzes maken. Voor een organisatie betekent dat, dat er vooral ook organisatiebreed keuzes beter gemaakt kunnen worden vanuit de identiteit van de organisatie. Dat bevordert in sterke mate de duidelijkheid en de communicatiekracht van een organisatie. Over het geheel betekent dit dat men beter gevonden wordt. Uiteindelijk gaat het er om dat je energie stopt in het vinden van jezelf waardoor je beter gevonden wordt.

Terug naar het IDentiteitsspel.