Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Leiderschap
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

De toegevoegde waarde als manager?

Het begrip ‘manager’ is aan inflatie onderhevig en vertoont alle kenmerken van een containerbegrip. Je kan er alle kanten mee uit. De oorsprong van het woord ‘manager’ ligt waarschijnlijk in de wereld van de Franse paardensport. De manager is daar vanouds le soigneur d’un champion: de verzorger van een kampioen. Hij zorgt ervoor dat het paard onder ideale condities kan leven om tot optimale prestaties te komen. Lees daarom: Als managen je vak is. 
De toegevoegde waarde als manager?
Het scheppen van de voorwaarden waardoor alle medewerkers hun kwaliteiten optimaal kunnen (blijven) inzetten om bijdragen te leveren aan het bepalen en realiseren van de nagestreefde organisatieresultaten. Vanuit deze betekenis staat kan je als manager het volgende te doen:
 
  • Als manager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Het gaat bij managen om de doelen, de middelen, de procedures en de randvoorwaarden. Als u voorwaarden schept, is het essentieel dat je sturing geeft aan de organisatie en deze inricht.
  • Formuleer organisatiedoelen. Jij en de medewerkers moeten weten welke output wordt nagestreefd en aan welke normen deze dient te voldoen.
  • Stel vast welke middelen en mensen nodig zijn om de resultaten te bereiken (plannen).
  • Richt het systeem zodanig in dat u die resultaten bereikt met zo min mogelijk kosten en offers (organiseren en coördineren).
  • Ontwikkel mogelijkheden om het ‘gedrag’ van het systeem te beïnvloeden (regelkring).
  • Geef opdracht om werk uit te voeren (aanzetten tot activiteit).
  • Controleer de werkuitvoering (beoordelen).
  • Stuur bij door zaken te veranderen bij invoer, proces of uitvoer.