#storytelling leverde 15 resultaten op

Storytelling

Elke trainer, leider en spreker kent de kracht van een goed verhaal. In een wereld waar informatie overvloedig is, zijn het de verhalen die blijven hangen, die inspireren, en die uiteindelijk de manier waarop we denken, voelen, en handelen, veranderen. Op steeds meer terreinen wordt daarom storytelling ingezet. Maar hoe creëer je nu een krachtig verhaal dat je boodschap echt overbrengt?

 

Thema heeft de beste boeken geselecteerd om je storytellingvaardigheid te ontwikkelen en impact te maken!

Storytelling
#storytelling leverde 15 resultaten op

Wat is storytelling?

Storytelling is de kunst van het vertellen van verhalen, een eeuwenoude praktijk waarbij we verhalen delen die diepgeworteld zijn in onze cultuur. Deze kunst is aanwezig in literatuur, strips, film en zelfs in de alledaagse verhalen die we met anderen delen. Mythen en legendes, doorgegeven door de generaties heen, hebben de tand des tijds doorstaan vanwege hun vermogen om een sterke verbinding met mensen te creëren.

 

Ons brein reageert op een unieke manier op verhalen, waarbij emoties een cruciale rol spelen. In tegenstelling tot het gebruik van louter feiten en cijfers, heeft storytelling de kracht om mensen te raken en enthousiast te maken, waardoor de boodschap langer blijft hangen.

Storytelling methode

De storytellingmethode is een krachtig communicatiemiddel dat verder gaat dan de oppervlakkige associaties die sommige mensen ermee hebben.

Vergeet het stereotype beeld van storytelling als iets voor vlotte praters. Het is juist voor veel managers en medewerkers in eerste instantie een uitdagende vorm van communicatie. Dit komt doordat veel mensen gewend zijn aan inhoudsloze bedrijfspresentaties en je hebt lef nodig om je eigen, persoonlijke verhaal te delen. Het gaat hierbij niet alleen om de oppervlakkige details, maar om diepere vragen zoals wie we zijn, waarom we ergens werken en welke betekenis we willen hebben voor anderen.

Storytelling tips

  • Begin je verhaal met het voorstellen van karakters, of het nu jijzelf, medewerkers, klanten of leveranciers zijn.
  • Breng spanning in je verhaal. Introduceer een probleem dat zich ontwikkelt tot iets ingrijpends en het karakter beïnvloedt.
  • Belangrijker dan wat je doet en hoe je dat doet, is het kennen van waarom je het doet. Breng emotie in je verhaal door je drijfveren en doelen te delen
  • Breng je verhaal tot leven door levendige beelden te creëren. Beschrijf gedetailleerd de omgeving, gevoelens en handelingen van de personages. Door beeldende taal te gebruiken, kunnen lezers of luisteraars zich gemakkelijker inleven en wordt de ervaring rijker.
  • Houd je verhaal beknopt en focus op het hoofddoel. Vermijd overbodige details en zijsporen die de kern van het verhaal kunnen vertroebelen. Een duidelijke en doelgerichte vertelling zorgt ervoor dat de boodschap effectief overkomt.
  • Geef ook ruimte aan de verbeelding van je publiek door niet elk detail volledig uit te spellen. Op die manier kunnen  mensen hun eigen connecties met het verhaal maken. Dit maakt het verhaal boeiender en persoonlijker.