Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Communicatie & Presentatie
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

Feedback ontvangen

Als iemand ons commentaar geeft, ervaren we dat vaak als kritiek, als een aanval op onszelf als persoon. Zelfs ondersteunende, positieve feedback pakken we zelden op of we bagatelliseren het. Dat is jammer, want goede feedback wordt gegeven met de bedoeling ons te helpen, te ondersteunen. We kunnen er iets van leren. Sta open voor het commentaar dat u krijgt en luister naar wat de ander te zeggen heeft. U kunt er uw voordeel mee doen. Uit: Tips en Tools voor Managers, of bekijk het boek Feedback van Marieta Koopmans.
Feedback ontvangen

Voor het ontvangen van feedback gelden Zes Gouden Regels


 1. Interpreteer feedback niet als een aanval op u als persoon
 2. Schiet niet onmiddellijk in de verdediging
 3. Vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feedback te begrijpen
 4. Toon waardering voor de feedback
 5. Beoordeel de feedback
 6. Doe iets met de feedback
 

1. Interpreteer feedback niet als een aanval op u als persoon


Feedback wordt in principe gegeven met een positieve bedoeling. Ga ervan uit dat iemand u iets wil vertellen over een aspect van uw werk of gedrag. Dat zegt niets over uw waarde als mens. Probeer te reageren met ‘Ik zal erop letten, bedankt’ in plaats van ‘Jij hebt ook altijd wat’ of ‘Ik doe het volgens jou ook nooit goed’.
Merkt u dat iemand u probeert te kleineren of voor gek wil zetten en dus commentaar geeft met negatieve bedoelingen, reageer dan bijvoorbeeld met: ‘Ik waardeer het dat je me feedback geeft, maar de manier waarop vind ik wat minder. Wat probeer je nu precies te zeggen?’.
 

2. Schiet niet onmiddellijk in de verdediging


Luister naar wat de ander te zeggen heeft. Luisteren betekent nog niet dat u het ermee eens bent, maar wel dat u er serieus over nadenkt. Of u er iets mee doet, is aan u. Neem het commentaar voor kennisgeving aan en denk erover na. U bepaalt uiteindelijk zelf wat u met het commentaar doet. Probeer uw emoties te remmen en reageer niet verdedigend met ‘Het is ook altijd zo druk’. Dat geeft misschien een verklaring voor uw gedrag, maar de feedback blijft overeind. Zeg bijvoorbeeld ‘Ik zal er eens op letten. Heb jij misschien tips om het sneller te doen?’.
 

3. Vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feeback te begrijpen


Het zou eigenlijk wel moeten, maar lang niet altijd is feedback specifiek en concreet. Vaak uiten mensen hun commentaar in vage, globale opmerkingen als ‘Je bent weinig flexibel’. Dwing de ander concreet te worden anders kunt u er niks van leren. Vraag door tot u weet wat de ander bedoelt en wat hij graag veranderd wil zien. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer en in welke situatie vond je dat ik mij niet flexibel opstelde? Wat deed ik toen precies?’.
 

4. Toon waardering voor de feedback


Om commentaar te geven, is een zekere moed nodig. Toon waardering voor het feit dat iemand die moeite heeft genomen. Hij doet het om u te helpen iets te leren of te verbeteren, of om zijn waardering te tonen voor uw werk. Door hem te bedanken toont u respect en dat kan de relatie alleen maar verbeteren.
Bagatelliseer complimenten van anderen niet. Positief commentaar afdoen met ‘dat spreekt toch vanzelf’ is niet leuk voor de gever. Een compliment is te beschouwen als een cadeau. Bedank de ander en kijk eens tevreden terug op wat u goed hebt gedaan.
 

5. Beoordeel de feedback


U bepaalt zelf wat u met de gegeven informatie doet. Vraag u af of u het commentaar positief of negatief vindt, terecht of onterecht. Herkent u de feedback? Hebt u soortgelijk commentaar eerder gehad?
 

6. Doe iets met de feedback


Besluit wat u met het commentaar gaat doen. Niets doen is ook een optie. Als u daartoe besluit, zegt u dat tegen de gever, bijvoorbeeld: ‘Ik heb nagedacht over het commentaar dat je me gisteren gaf. Ik vind het vervelend dat je er zo over denkt, maar ik kan (of wil) daar op dit moment niets aan veranderen’. Als u wel iets wilt proberen te veranderen, zegt u dat ook en brengt uw voornemen in de praktijk. Desnoods vraagt  om ondersteuning. Als u nog twijfelt, kunt u eerst extra informatie inwinnen bij anderen. Herkennen zij het commentaar? Daarna besluit u wat u gaat doen.
 
Vond je dit interessant? Wellicht is dit dan iets voor jou: