Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Werk & Loopbaan
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

Natuurlijk wens ik mijn job zelf vorm te geven!

Vol goede voornemens denk ik na over wat anders kan: Zal ik nieuwe taken op me nemen? Extra opleidingen volgen? Nieuwe samenwerkingen aangaan? Of me aansluiten bij het feest-team binnen de organisatie? Al gauw kom ik tot het besef dat dit “zelf vormgeven aan je job” toch niet zo een gemakkelijke opdracht is en vele kanten op kan. Misschien zie ik het allemaal wat te groots?
Natuurlijk wens ik mijn job zelf vorm te geven!

Job crafting


Het overkomt jou misschien ook wel, een gevoel dat je je job eens hélemaal anders wenst aan te pakken en vorm te geven volgens jouw behoeften en voorkeuren. Op die manier wil je jouw job immers beter laten aansluiten bij wie je bent en wat je nodig hebt, in het algemeen of op een specifiek ogenblik. De vraag “Welke veranderingen breng jij aan in je job om goed te doen voor jezelf?” staat centraal wanneer het gaat over “job crafting”. Het begrip is in opkomst en er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Deze onderzoeken wijzen uit dat job crafting het eigen functioneren in termen van welzijn, attitudes en gedrag kan optimaliseren. Hoewel job crafting voornamelijk de actieve rol van de individuele werknemer benadrukt, blijkt het bovendien ook een relevant thema te zijn op niveau van het team. Zeker in deze tijd, waarin organisaties, teams en individuen zich continu ontwikkelen en dienen om te gaan met veranderingen, biedt job crafting een boeiend perspectief.
 

Begin eens klein


Vooral inzetten op energie gevende aspecten in je job toont positieve gevolgen voor welzijn, werkplezier en prestatie. Het hoeft hierbij heus niet steeds te gaan over grote veranderingen zoals het organiseren van nieuwe projecten of nieuwe sociale evenementen, durf gerust even na te denken over welke kleine aspecten anders kunnen zodat je meer plezier vindt in je job? Misschien vind je het fijn om je collega’s beter te leren kennen en kan je je voornemen tijdens je pauze even een praatje te maken met iemand anders? Je zou ook sommige taken samen met iemand anders kunnen vervullen, iedere morgen je collega’s een fijne dag toe wensen, je werkplek een persoonlijke toets geven, je werkuren en plaats waar je werkt variëren als dit mogelijk is, en zo verder.
 

Sturing en zelfsturing


Hoewel we kunnen wegdromen bij wat job crafting zou kunnen betekenen in de huidige maatschappij, zijn er twee belangrijke bedenkingen. Ten eerste moeten we job crafting beschouwen als complementair aan klassiek job (re)design. Ook al worden werknemers steeds meer aangemoedigd zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol te spelen in hun job, toch neemt dit niet weg dat een klassiek goed job (re)design waarbij gestreefd wordt naar een optimale persoon-job-fit door de werkgever moet gebeuren. Ten tweede komen we voor een erg belangrijke uitdaging te staan: Hoe kunnen we job crafting stimuleren zodat dit zowel positief effect heeft op de individuele werknemer als op zijn omgeving? Het kan immers niet de bedoeling zijn dat individuele job crafting ten koste gaat van het welzijn van anderen. Kortom, sturing en zelfsturing gaan hand in hand!
 

Het juiste klimaat


Een goed job design en een ondersteunend organisatieklimaat zijn cruciaal uitgangspunten voor job crafting omdat ze een kader bieden waarbinnen werknemers aan de slag kunnen. Het is een uitdaging om te werken aan en klimaat waarin men openstaat voor een actieve rol van werknemers, investeert in open communicatie, gehoor geeft aan individuele behoeften, interesses en bekommernissen en werknemers coacht naar een beter welzijn. Een belangrijke rol is hierbij dan ook weggelegd als leidinggevende of HRD’er!

Door: Els Vanbelle en Janneke Schenning