Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Reflectie werkvormen bronbestanden

Op deze pagina vindt je alle bronnen die behoren tot de Reflectiewerkvormen waaier. Klik op een onderwerp en je vindt de bijpassende documenten.Reflecteren algemeen:

Benammar, Reflectie als drijfveer van het leerproces
Boomen, Hoornhout en Markies, reflectie op papier
Verdonschot, reflectie op het werk om leren te bevorderen
Luken, voorwerk onderzoek reflectie
Vrieling et al, van actiegericht naar betekenisgericht reflecteren


Reflectiewerkvormen deel 1:

Karstten vragenlijst 
Lijst copingstrategieën
Critical Incident Analysis: Farrel
Ethische reflectie: Clement & Ponds
Stappenplan moreel beraad
Heldenreflectie: Iacoboni
Leren en reflectie: McClory


Reflectiewerkvormen deel 3:

Reflectiegesprekken leiden: Bonouvrie en Vienne 
Reflectieverslag schrijven: de inhoud van een reflectieverslag
Reflectievraag formuleren: format voor reflectie vraag
Socratische reflectie: KesselsRe
Zelfreflectietest
Wapenschildreflectie 


Reflectievormen deel 4:

De leercirkel
Reflectiegesprekken leiden: De invloed van docentgedrag Bonouvrie
Reflectiegesprekken leiden: Vienne_Taakmotivatie
The Four Levels
Mindmappen: Theory U
Wandelend reflecteren: het glas spiegelt de spiegel

Ondersteunende literatuur bij de werkvormen uit de Reflectiewerkvormen waaier:

- Benammar K. e.a. (2006). Reflectietools. Den Haag: Lemma.
- Berger M. en Kleine K. (2013). Handreiking Reflecteren is leren. Utrecht: Nederlands   Jeugd Instituut.
- Dam L. van (2007). Het reflecting team intervisiemodel. Oplossingsgerichte intervisie: de focus op het resultaat. Soest: Nelissen.
- Geenen M. (2010). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
- Geenen M. (2014). De reflectieve professional. Bussum: Coutinho.
- Groen M. (2020-4). Reflecteren: de basis. Op weg naar bewusten bekwaam handelen. Groningen-Utrecht: Noordhoff.
- Heide W. van der (2008). Speels reflecteren. Te verkrijgen via de website van Wilma: https://wilmavanderheide.nl/
- Hendriksen J. (2012). Wandelcoaching. Amsterdam: Boom
- Hendriksen J. (2016). Rimpelingen, autobiografisch schrijven. Oosterbeek: Kontakt.
- Hoonhout M. e.a. (2020). Professioneel reflecteren. Werkervaringen omzetten in beter handelen. Amsterdam: Boom.
- Koetsenruijter R., Heide W. van der en Wit K. (2003). Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Utrecht: Lemma.
- Koetsenruijter R. en Heide W. van der (2014). Reflecteren. Handvatten voor verpleegkundigen. Amsterdam: Boom Lemma
- Korthagen F. en Nuijten E. (2015). Krachtgericht coachen. Amsterdam: Boom
- Korthagen F. en Nuijten E. (2019). De kracht van reflectie. Een sleutel voor de ontwikkeling van leraren. Amsterdam: Boom.
- Korthagen F. e.a. (2002). Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen
- Lakerveld A. van en Tijmes I. red. (2002). Visies op supervisie. Reflecties op de praktijk. Soest: Nelissen.
- Menken C. en Meulen H. van der (2007). Reflecteren kun je leren. Kampen: Kok.
- Merkies Q.L., red. (2000). Reflecteren door professionele begeleiders. Leuven-Apeldoorn: Garant.
- Nijgh L. (2006). Reflecteren. Zelfreflectie voor sociaal agogische hulpverleners. Soest: Nelissen.
- Rubrech J. en Koetsenruijter R. (2015). Reflecteren voor paramedici. Amsterdam: Boom Lemma.
- Twijnstra P. (2015). Morgen doe ik het nog beter. Leeuwarden: eigen beheer.


Websites:

Wilma van der Heide | Onderwijs- en adviesbureau Bussum: https://wilmavanderheide.nl/

https://www.nji.nl/professionalisering/reflectie#reflectiemodellen

https://herseninstituut.nl/brainfacts/spiegelneuronen/

www.psychologiemagazine.nl/artikel/omgaan-problemen-zo-kies-beste-copingstijl

https://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/574-2/ethische-reflectie/hoofdstuk/879/ethische-reflectie/

www.lerenreflecteren.nl

https://www.reflectietoolbox.nl

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/150682-negen-reflectiemethoden-uitgelegd.html

https://hetnlpcollege.nl/leren-reflecteren-beste-reflectiemethode/

https://korthagen.nl/publicaties/sleutelartikelen/

https://docplayer.nl/7603669-Bronnenkaart-reflectiemethodieken-1.html

www.reflectiesite.nl