#voice dialogue leverde 14 resultaten op

Voice dialogue

Voice Dialogue is gebaseerd op het concept dat mensen bestaan uit verschillende subpersonen, elk met hun eigen unieke perspectieven, gewoonten, gevoelens en gedachten. Hoewel je misschien denkt dat je zelf de touwtjes in handen hebt en keuzevrijheid hebt in je leven, wordt je gedrag en hoe anderen je zien grotendeels beïnvloed door je primaire subpersonen. Sommige van deze subpersonen zijn actief en invloedrijk in ons dagelijks leven, zoals de Perfectionist, Pleaser, interne Criticus en Drammer. Anderen zijn in de loop van de tijd naar de achtergrond verschoven of verbannen uit onze persoonlijkheid.

 

Elke subpersoon heeft zijn eigen stem, verlangens en angsten, en ze vervullen belangrijke en vaak beschermende rollen in ons leven. De Voice Dialogue-theorie verklaart hoe deze verschillende subpersonen zich hebben ontwikkeld en wat hun specifieke functie en betekenis is.

 

Bij THEMA vind je een uitgebreid aanbod aan boeken over Voice Dialogue. Boeken die je kunnen helpen om met al je verschillende 'ikken' om te gaan en beter te functioneren!

 

Voice dialogue