Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Teams & Samenwerken
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

Managen van transities

Mensen zijn gewoontedieren: ze hebben het niet zo op veranderingen. Sterker nog; ze hebben er een natuurlijke weerstand tegen. Onze weerstand tegen veranderen werkt vandaag de dag een ernstig probleem in de hand: veranderen is namelijk nog nooit zo belangrijk geweest als nu. De manier waarop we zaken doen is voortdurend aan veranderingen onderhevig door nieuwe technologieën, organisatievormen en fusies. En nog nooit hebben mensen zo weinig tijd gekregen om eraan te wennen. Veranderen en reorganiseren zijn schering en inslag. 
Managen van transities

Waarom veel organisatieveranderingen mislukken


Een organisatieverandering is méér dan alleen een verandering van locatie, strategie of processen. Het gaat juist om de mensen: zij moeten hun vaste werkpatronen doorbreken en nieuw gedrag aanleren. Vaak wordt een verandering instrumenteel ingezet en is er nauwelijks aandacht voor gedragsverandering. Met als gevolg dat mensen het instrument niet als een oplossing maar juist als een belemmering ervaren en er omheen gaan werken.

De wijze waarop medewerkers worden voorbereid op veranderingen en tijdens het veranderingsproces worden ondersteund, is bepalend voor het welslagen en daarom van cruciaal belang. Toch wordt dit persoonlijke aspect vaak onderschat, vergeten of ‘even snel afgehandeld’. Hierdoor gaan veel organisatieveranderingen de mist in.
 

Het managen van transities  

 
Er is een onderscheid tussen veranderingen en transities. Verandering verwijst naar de feitelijke wijzigingen in een organisatie: bijvoorbeeld aan de structuurkant, de systemen, de fysieke locaties. Transitie verwijst naar de daarmee gepaard gaande veranderingen aan de zachte kant, zoals waarden en gedragingen, de leiderschapsstijl, de organisatiecultuur.

Bij het managen van transities gaat het erom dat organisaties hun mensen door drie fasen heen helpen:
 

Afscheid


Een verandering impliceert een nieuwe manier van werken. Mensen moeten dus bijna letterlijk afscheid nemen van hun oude werkwijzen en gedrag en hun oude identiteit loslaten. Dit geeft mensen vaak een gevoel van verlies en verdriet.
 

Kritische periode


Vervolgens gaan de mensen door een periode heen waarin het oude weg is, maar het nieuwe nog niet volledig operationeel. Het is de meest cruciale en spannende periode, want hierin wordt bepaald of mensen meegaan of afhaken. Deze allesbepalende kritische periode is hét moment van de essentiële psychische aanpassingen en verschuivingen. Maar het is ook de beste gelegenheid voor individu en organisatie om creatief te zijn, om zich te ontwikkelen tot wat ze moeten worden en om zichzelf te vernieuwen.
 

Nieuwe start


Mensen moeten de transitieperiode afsluiten en een nieuwe start maken. Dit is de periode waarin mensen de nieuwe identiteit ontwikkelen, nieuwe energie voelen en de nieuwe zingeving ontdekken die ervoor zorgt dat de verandering gaat