#systemisch leverde 26 resultaten op

Systemisch

Systemen en Systemisch werken.

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Zoals je eigen gezin, de organisatie waar je werkt of het team waar je in zit of waaraan je leiding geeft. Binnen zo’n systeem hebben de elementen invloed op elkaar. De producten die je op deze pagina aantreft hebben gemeen dat ze allemaal kijken naar je omgeving en de relaties daarbinnen als een dynamisch en samenhangend geheel. Ze proberen dus het systeem te zien, en niet de losse elementen, gebeurtenissen of interacties. 

 

Een bijzondere categorie vormen de producten die echt gaan over ‘Systemisch werken.’ Je kent dit misschien ook als (familie)opstellingen. Dit is een methode, als eerste ontwikkeld door Bert Hellinger, waarbij je onderscheid maakt tussen wat je ziet (de bovenstroom) en wat je niet ziet (de onderstroom). In die onderstroom spelen drie oerkrachten: insluiting, ordening en uitwisseling. Als je systemisch werk doet, maak je de dynamiek van die oerkrachten in de onderstroom zichtbaar, zodat je problemen in de bovenstroom kunt oplossen.

Systemisch
#systemisch leverde 26 resultaten op

Betekenis systemisch werken

Bij systemisch werken gaan we ervanuit dat alles wat er binnen een systeem gebeurt, invloed heeft op jou. Vaak ben je je hiervan niet bewust. En toch zorgt deze dynamiek ervoor dat jij een bepaalde plek inneemt, hoe je handelt en op welke manier je dat doet. Verval je dus steeds in bepaald gedrag? Of vind je het lastig om stappen te maken in je ontwikkeling? Dan helpt systemisch werken om inzicht te krijgen.

 

Systemisch werken legt de groepsdynamiek bloot. Je wordt je bewust van de interactie tussen mensen, de emoties, patronen en geldende regels. Oftewel de onderstroom in bijvoorbeeld je team of organisatie. Je komt als het ware op een dieper niveau van ‘weten’. En dat maakt verandering mogelijk.

 

3 basisprincipes in systemisch werken

In systemisch werken zijn er drie basisprincipes. Deze dienen in harmonie met elkaar te zijn. Is dat niet het geval dan ontstaat er een bepaalde dynamiek in een groep. Het is dan zoeken naar een nieuw evenwicht.

 

 1. Systemen willen compleet zijn
  Iedereen in het systeem heeft recht op een plek. Waar ontbreekt de verbinding? Wie wordt er buitengesloten?
   
 2. Systemen willen een intrinsieke ordening
  In elk systeem is er sprake van een rangorde. Werkgerelateerd kun je denken aan de bijdrage aan de organisatie. Iemand die 25 jaar in dienst is, is meer verbonden dan een collega die er 6 maanden werkt. Is de rangorde binnen het systeem kloppend? Of grijpt er iemand naar een hogere positie?
   
 3. Systemen willen uitwisselen
  Er is altijd beweging in een systeem. Wel dienen geven en nemen met elkaar in balans te zijn. Gaat dit ergens mis? Is er misschien sprake van grensoverschrijdend gedrag?

 

Systemisch werken helpt mensen op de juiste plek te gaan staan. Dit zorgt voor een goede onderstroom. Mensen komen weer in hun kracht. En zo kan het systeem herstellen.