Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Rationele Effectiviteits Training

RET wat is dat precies?
De Rationele Emotieve Therapie – ook wel Rationele Effectiviteitstraining (RET) genoemd, ontwikkeld door de Amerikaanse therapeut Albert Ellis, gaat ervan uit dat een deel van de ongezonde stress die wij ervaren, wordt veroorzaakt door de manier waarop wij aankijken tegen de gebeurtenissen die zich aan ons voordoen.

Mensen nemen gebeurtenissen niet zomaar objectief (neutraal) waar, maar schatten die voortdurend in. Dit proces van denken gaat meestal vanzelf, zonder dat we daarbij stilstaan. Je kunt het zo zien: een camera registreert objectief, maar onze ideeën over de gebeurtenis beïnvloeden het gevoel en het gedrag dat daarop volgt. 

 

RET-ABC


Als we de theorie van de RET toepassen op onze gedachten, ons gevoel en ons gedrag, kunnen we de volgende onderdelen onderscheiden:

Activating event (A) oftewel de aanleiding, de gebeurtenis of de situatie. Dit zijn  gebeurtenissen die zich werkelijk aan ons voordoen. Ze vormen de aanleiding voor de vaak irrationele gedachten onder B.

Beliefs (B) oftewel de gedachten en ideeën. Dit zijn gedachten en ideeën – over een  bepaalde gebeurtenis – die we onszelf voorhouden. 

Consequences (C) oftewel consequenties zoals gevoelens, emoties en gedrag. De  gevoelens die als gevolg van de gebeurtenis en de gedachten daarover bij ons opkomen en het gedrag dat we vervolgens gaan vertonen.

Ret methode

Met de RET leer je hoe je je ideeën en gedachten zo kunt sturen, dat je ongewenste gevoelens of gedrag voorkomt, zonder dat je daarbij de werkelijkheid vervormt met een al te roze bril. Meer lezen over de RET? Kijk dan eens naar ons uitgebreide aanbod boeken, spellen en waaiers over de RET methode. 

RET producten

Producten uitgelicht

RET in actie

RET in actie is geschreven voor trainers, therapeuten, coaches en andere mensen die ervaring hebben met het werken met groepen. Met RET (Rationele Effectiviteitstraining of Rationeel-emotieve Therapie) kun je heel gericht je deelnemers een handje helpen met het veranderen van overtuigingen die hen belemmeren. RET geeft je een handzaam, eenvoudig didactisch model met een concreet stappenplan dat veel deelnemers zal aanspreken.
RET In actie
RET. Een andere kijk op problemen
RET. Een andere kijk op problemen is mede geschreven door de grondlegger van de RET. Het is een zeer praktisch werkboek en standaardwerk voor de RET
In dit praktijkgerichte werkboek word je stap voor stap ingevoerd in de principes van de Rationeel-Emotieve Training, de RET. De RET gaat ervan uit dat het vaak niet de situaties zelf zijn die stressgevoelens en niet-effectief gedrag veroorzaken, maar de gedachten over die situaties. Gedachten en emoties die flexibel en productief functioneren in de weg staan, kun je zo veranderen dat ze je niet meer blokkeren.
RET praktisch werkboek