Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Werk & Loopbaan
Blogs, interviews en meer
Terug naar het overzicht

Solliciteren? Geef jezelf een voorsprong.

Ben je aan het solliciteren? Dan weet je dat er om verschillende competenties gevraagd wordt. Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Solliciteren? Geef jezelf een voorsprong.
Natuurlijk kun je zéggen dat je over bepaalde competenties beschikt, maar het is veel sterker om met concrete voorbeelden aan te tonen dat je deze competenties daadwerkelijk hébt. In dit artikel geven we een voorbeeld van een competentie, de gedragsvoorbeelden én de mogelijke vragen die de werkgever gaat stellen. Doe er je voordeel mee. 

Initiatief nemen (zelfstandigheid, proactief handelen)
Definitie: Alert zijn op kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen. Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen.

Gedragsvoorbeelden
 • Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt daarnaar.
 • Wacht bij problemen niet af, stelt zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af, verzamelt informatie en onderneemt actie om het probleem op te lossen.
 • Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie/afdeling/producten/diensten.
 • Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie, stelt onderwerpen aan de orde en vraagt naar het ‘waarom’.
 • Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen en onderwerpen aan en neemt hierin het voortouw.

Selectievragen
 • Ben je een initiatiefrijk persoon? Kun je voorbeelden noemen waaruit blijkt dat je dat bent?
 • Kun je een situatie benoemen waarin je zelf actie hebt ondernomen, terwijl je leidinggevende of collega’s dat eigenlijk hadden moeten doen? Hoe voelde je je daarbij? Wat waren je beweegredenen om dit op te pakken?
 • Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws aangepakt, zonder dat je daarvan de gevolgen kon overzien? Wat zijn je overwegingen daarbij geweest?
 • Heb je de laatste tijd nieuwe ideeën of plannen bij je manager aangekaart? Wie waren nog meer bij dit initiatief betrokken? Ben je daarbij tegen problemen aangelopen?
 • Welk initiatief heb je voor het laatst genomen?
 • Wanneer heb je voor het laatst taken naar je toe getrokken die niet bij je takenpakket hoorden?
 • Wat heb je gedaan om je eigen werk beter te laten verlopen?
 • Wanneer heb je voor het laatst op het werk of daarbuiten iets georganiseerd? Wat was je rol daarin? Ben je daarbij tegen problemen aangelopen?
 • Hoe ben je bij je laatste werkgever terechtgekomen?
 • Hoe is je laatste promotie tot stand gekomen?
 • Heb je wel eens initiatief genomen om iets te redden wat dreigde mis te gaan? Welke acties heb je daarbij ondernomen? Ben je daarbij tegen problemen aangelopen? Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat was het resultaat van dit initiatief?
 • Heb je in je carrière wel eens acties ontplooid om stappen in je loopbaan te maken of zaken naar je toe te trekken? Was je tevreden met dit effect/resultaat? Hebben deze acties nog effect gehad op andere zaken?
 • Heb je je baas wel eens voorgesteld om de aanpak van het werk te verbeteren? Wat stelde je toen voor? Waarom? Hoe pakte dat uit?
 • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin je een eigen idee naar voren hebt gebracht dat tot veranderingen leidde. Hoe pakte je het aan? Wat gaf de doorslag?
 • Waar stoor je je op dit moment in je functie het meest aan? Hoelang al? Wat heb je eraan gedaan? In hoeverre is het gelukt veranderingen te realiseren? Wat viel je tegen?
 • Zijn er kwesties waarin het je gemakkelijker valt om initiatief te tonen dan andere? Welke zijn dit en waarom? Kun je een voorbeeld geven?
 • Wanneer zag je voor het laatst dat er iets niet goed geregeld was in je organisatie? Wat deed je? Wat was het resultaat?
 • Beschrijf eens een situatie waarin je door te lang wachten een kans voorbij hebt laten gaan. Welke signalen had je dat het te lang ging duren? Waarom was je niet proactief genoeg?
 • Geef eens een voorbeeld van een actie waarmee je anticipeerde op ontwikkelingen in de markt. Hoe wist je dat de markt die kant op ging? Klopte je voorgevoel? Wat was het resultaat?

Wil je je sollicitatiegesprek echt grondig voorbereiden? Oefen je gesprek dan met behulp van het Grote Sollicitatie Spel. Het geeft je minstens één stap voorsprong.