Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Spelregels Het Cultuurspel


ISBN: 9789058711564
Auteurs:  Vincent van Reusel, Jacky van de Goor

Doel
Het doel is deelnemers op een creatieve manier in gesprek te brengen over de essenties van een gewenste cultuurverandering. De Egyptische mythologie wordt hierbij gebruikt als metafoor.

Doelgroep
Dit kaartspel is bedoeld voor adviseurs, coaches, trainers, managers en ieder ander die een cultuurverandering wil helpen realiseren binnen een organisatie, afdeling of team. Het spel kan op verschillende manieren ingezet worden bij bijeenkomsten die in het teken staan van verandering. Denk hierbij aan kick-off meetings, team-, hei-, en managementdagen, et cetera.
Het Cultuurspel is een groepsspel, dat met de gehele organisatie, afdeling of team gespeeld kan worden.

De spelregels
Gebruik de kaarten van alle fasen, haal de kaarten met de gele icoontjes (tweegesprek) eruit.
De benodigde tijd voor het spelen is 1-2 dagdelen. Het spel wordt met de gehele groep gespeeld, waarbij telkens in subgroepen uiteen wordt gegaan.
 • Leg aan de gehele groep de kern van de vier fasen van het spel (Droom, Spiegel, Dood en Het nieuwe begin) uit en deel de groep in subgroepen van 4-6 personen.
 • Start bij de Droom-kaarten van Maät. Laat de helft van de subgroepen een kaart trekken uit de blauwe droomkaarten, de andere helft van de groepen trekt een kaart uit de rode droomkaarten. De subgroepen gaan elk aan de slag met de getrokken opdracht.
 • Laat de groepen daarna plenair hun opdracht uitleggen en de uitkomsten aan elkaar presenteren. Vergelijk de uitkomsten van de groepen en trek conclusies. Streef naar een lijst van circa vijf omschrijvingen van nieuw gedrag, nieuwe competenties en/of na te streven waarden voor de nieuwe cultuur 
 • Vervolg met de Spiegel-kaarten van Seth. Wederom trekt de helft van de groepen een rode en de andere helft van de groepen een blauwe kaart, maar nu andersom: degenen die eerst rood hadden, trekken nu blauw en vice versa.
 • Laat de groepen hun uitkomsten aan elkaar presenteren. Vergelijk de uitkomsten van de groepen. Vat samen en trek conclusies van de tweede fase. Streef naar een lijst van circa vijf gedragingen/veronderstellingen die de verandering in de weg staan en waar jouw groep afscheid van gaat nemen. 
 • Vervolg de procedure met de Dood-kaarten van Anubis volgens dezelfde stappen als bij de droom- en spiegelfase. Werk toe naar een bewust afscheid van het oude cultuurgedrag. 
 • Pas dezelfde stappen toe op de kaarten over Het nieuwe begin van Amon. Vergelijk ook hier weer de uitkomsten van de groepen. Vat samen en trek conclusies van deze laatste fase. Werk toe naar een lijst van maximaal vijf collectieve afspraken en één individuele afspraak voor het daadwerkelijk in gang zetten van de cultuurverandering.

Varianten bij het trekken van kaarten
 • Laat de subgroepen zelf een kaart kiezen in plaats van trekken.
 • Laat de subgroepen voor elkaar een kaart kiezen.
 • Kies zelf als begeleider de meest geschikte kaarten. 

Spelsuggesties
Spelverdieping aanbrengen?
De gele kaarten brengen verdieping in het spel, doordat zij gespreksopdrachten voor twee personen bevatten. We raden aan om aan het einde van elke fase één tweegesprek-kaart te spelen.
 • Verdeel de groep daartoe in tweetallen en geef elk duo de opdracht die op de kaart staat vermeld.
 • Bespreek na afloop plenair (kort) wat de opdracht de deelnemers individueel heeft opgeleverd.

Terug naar Het Cultuurspel.