Navigatie

Cor van Duinhoven

Cor van Duinhoven is enthousiast trainer en adviseur binnen het werkgebied van casemanagers, vertrouwenspersonen en ondernemingsraden.


Door zijn expertise op deze gebieden en zijn jarenlange ervaring als Health & Safety manager bij de Randstadgroep worden zijn trainingen als praktisch, deskundig en enthousiasmerend beoordeeld. Meer informatie? Kijk op www.corvanduinhoven.nl

Cor van Duinhoven
Alles van Cor van Duinhoven