Tijdelijk geen verzendkosten!
Tijdelijk geen verzendkosten!
Navigatie

Niko Manshanden

Zijn loopbaan begon Niko Manshanden op 15-jarige leeftijd als onderhoudstimmerman, deed in de avonduren de middelbare school en volgde daarna de HBO voor leraar. Na op de Universiteit volwasseneneducatie en arbeidsverhoudingen te hebben gestudeerd werd hij OR-trainer en adviseur. Hij heeft bij verschillende OR-opleidingsinstituten gewerkt en begon met andere arbo-deskundigen in 1994 bij het toenmalig FNV Formaat het arboteam. In 1996 haalde hij een Master of Science op het gebied van arbeidsomstandigheden (Universiteit van Amsterdam, Coronel laboratorium).

In 2000 stapte hij over naar het beleidswerk rond medezeggenschap bij voormalig FNV Bouw. Niko schrijft boeken, artikelen in OR-bladen, brochures en organiseert congressen, themadagen en workshops. En hij coördineerde de OR-telefoon, adviseerde vakbondsbestuurders en was projectleider en adviseur van het bureau OR Advies van voormalig FNV Bouw. Ook werkte hij aan actuele thema’s als onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en het invullen van raamafspraken in de CAO. En maakte daar een handboek over en ontwikkelde scholing daarvoor.

Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot medio 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Hij zat in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook heeft hij in het bestuur van stichting SCOOR gezeten. Verder was hij in 2013 oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz). Onderzoek, schrijven, opleiden, advieswerk en workshops geven zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbo, sociale innovatie rond technologisering, functiewaardering en beloning, klimaattransitie en milieu. Maar ook voor andere OR-onderwerpen kun je bij hem terecht. Hij werkt het zodanig uit dat het in arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, hanteerbaar is. Dat doet hij tegenwoordig via zijn bureau MZ-smart.
Niko Manshanden
Alles van Niko Manshanden