interactie

Thuis en op je werk heb je interacties met andere mensen; met je huisgenoten respectievelijk je collega’s. Die wisselwerking kan prettig en zinvol zijn, je steunt elkaar, leert van elkaar, of versterkt elkaar. Maar soms gaat de communicatie niet vanzelf en leidt het tot spanning en weerstand. Je ergert je aan elkaar, reageert geïrriteerd of ontloopt elkaar.

 

Je vindt op deze pagina boeken, kaartspellen, artikelen en een podcast over hoe je sterker kunt worden in de interactie met anderen.

interactie
#interactie leverde 129 resultaten op